Wachtwoorden zijn de eerste verdedigingslinie tegen onrechtmatige toegang tot je computer. Hoe krachtiger je wachtwoord, des te beter de beveiliging van je computer tegen hackers en schadelijke software. Je moet ervoor zorgen dat je sterke wachtwoorden gebruikt voor alle accounts op je computer. Als je een bedrijfsnetwerk gebruikt, kan de netwerkbeheerder van je eisen dat je een sterk wachtwoord gebruikt.

Wat maakt een wachtwoord sterk (of zwak)?

Een sterk wachtwoord:

  • Is ten minste acht tekens lang.
  • Is niet jouw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.
  • Is geen volledig woord.
  • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden.
  • Bevat tekens uit elk van de volgende vier categorieën:
Categorie Voorbeelden
Hoofdletters A, B, C
Kleine letters a, b, c
Cijfers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Symbolen op het toetsenbord (alle tekens op het toetsenbord die niet zijn gedefinieerd als letters of cijfers) en spaties ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ – + = { } [ ] \ | : ; ” ‘ < > , . ? /

Een wachtwoord kan voldoen aan alle bovengenoemde criteria en nog steeds een zwak wachtwoord zijn. De tekenreeks Hello2U! voldoet bijvoorbeeld aan alle bovengenoemde criteria voor een sterk wachtwoord, maar is nog steeds zwak omdat het een volledig woord bevat. H3ll0 2U! is een sterker alternatief, omdat een aantal van de letters in het volledige woord zijn vervangen door cijfers en omdat het woord tevens spaties bevat.

De volgende tips kunnen helpen om je wachtwoord te onthouden:

  • Stel een acroniem samen op basis van een gemakkelijk te onthouden gegeven. Kies bijvoorbeeld een zin die voor jou van betekenis is, bijvoorbeeld Mijn dochter is geboren op 14 oktober 2005. Met deze zin als richtlijn kunt u het wachtwoord samenstellen als Mdigo14-okt5.
  • Vervang letters of woorden door cijfers, symbolen en spelfouten in een gemakkelijk te onthouden zin. De zin Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 kan bijvoorbeeld worden omgezet in Mi$oonz’ vrjd8iz 12124 (je mag spaties gebruiken in je wachtwoord).
  • Relateer jouw wachtwoord aan je favoriete hobby of sport. Bijvoorbeeld: Badminton is mijn sport kan worden omgezet inB@dm1nt()n=m’nsprt.

Als je je wachtwoord moet opschrijven om het te kunnen onthouden, label het dan niet als wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.