Deze website en/of teksten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Van Hoof IT is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website en/of teksten kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze website en/of teksten zijn slechts bedoeld als informatie. Van Hoof IT staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Van Hoof IT aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Van Hoof IT sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze website en/of teksten dienen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is niet toegestaan. Niets van deze website en/of teksten mogen zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites en/of teksten.

Op deze website en/of teksten en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Van Hoof IT 2015
All Rights Reserved