Werkwijze particuliere klanten

Bij een computer probleem kunt u telefonisch of per mail contact opnemen.

Onze service-desk is niet altijd bemand, d.w.z. dat u niet altijd direct geholpen kunt worden.
Wel kunt u op maandag t/m vrijdag van 8u00 tot 17u00 uw apparatuur afgeven, zodat wij deze in behandeling kunnen nemen.

Zorg altijd dat uw naam, telefoonnummer en opstart-wachtwoord aanwezig zijn. In geval van een laptop, zorg dan dat de adapter ook aanwezig is.

LET OP: Wanneer uw probleem in behandeling wordt genomen, gaat u akkoord met de onderzoekskosten van EUR 25,00 inc BTW.

Na onderzoek ontvangt u altijd een prijsopgaaf voor de reparatie.
Ons streven is binnen 1 werkdag een prijsopgaaf te doen.

De onderzoekskosten vervallen wanneer u akkoord gaat met de kosten voor reparatie.